Lid worden van PlayRight?
Online registratie
Download de documenten
Wie kan zich bij  PlayRight aansluiten ?
-    Elke uitvoerende kunstenaar die heeft deelgenomen aan de verwezenlijking van een muzikale of audiovisuele opname. Het betreft opnames waaraan je hebt bijgedragen door het leveren van een artistieke prestatie als acteur, zanger, muzikant, danser, variétéartiest (goochelaar, humorist, jongleur, enz.) of circusartiest.
-   Erfgenamen van overleden uitvoerende kunstenaars kunnen ook bij PlayRight aansluiten.  
Wie kan zich niet bij PlayRight aansluiten?
-    Rechtspersonen (VZW’s, vennootschappen, …) kunnen zich niet aansluiten.
-    Aanvullende kunstenaars (bvb. Figuranten en artistieke producers) worden niet als uitvoerende kunstenaar beschouwd. Hun prestaties doen – overeenkomstig de geldende regels inzake het auteursrecht en de naburige rechten – geen naburige rechten ontstaan.
Ben jij een uitvoerende kunstenaar maar nog niet aangesloten bij Playright? Sluit je dan nu aan! 
Uitvoerende kunstenaar
Je bent een acteur, zanger, muzikant, danser, doet variété (goochelaar, jongleur, komiek,…) of circusartiest
Erfgenaam
Je bent de wettelijke erfgenaam van een overleden uitvoerende kunstenaar,
Agent
Je hebt een volmacht om een uitvoerende kunstenaar te vertegenwoordigen,
Volgende